Afd 2.16. Veiligheidszone en plasbrandaandachtsgebied, nieuwbouw

Afd 2.16. (art. 2.132 - 2.133)


Artikel 2.132. Aansturingsartikel [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

1. Een te bouwen bouwwerk in een veiligheidszone of plasbrandaandachtsgebied of boven de volle breedte van een basisnetroute indien de veiligheidszone slechts een deel van de breedte van die basisnetroute betreft is zodanig dat het risico dat voortvloeit uit het vervoer van gevaarlijke stoffen voor personen in het bouwwerk beperkt is.

2. Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van het voorschrift in deze afdeling en de krachtens die bepaling gegeven voorschriften.


Artikel 2.133. Veiligheidszone en plasbrandaandachtsgebied [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Bij ministeriƫle regeling kunnen aan een bouwwerk in een veiligheidszone of een plasbrandaandachtsgebied of boven de volle breedte van een basisnetroute indien de veiligheidszone slechts een deel van de breedte van die basisnetroute betreft zodanige voorschriften worden gegeven dat personen beschermd zijn tegen gevolgen van een calamiteit op de weg, de spoorweg of het binnenwater waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken.