Hfst 3 Gezondheid

Hfst 3 Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van gezondheid (art 3.1-3.78)

Afd 3.1 Bescherming tegen geluid van buiten, nieuwbouw (art 3.1-3.6)
Afd 3.2 Bescherming tegen geluid van installaties, nieuwbouw (art 3.7-3.11)
Afd 3.3 Beperking van galm, nieuwbouw (art 3.12-3.14)
Afd 3.4 Geluidwering tussen ruimten, nieuwbouw (art 3.15-3.19)

Afdeling 3.6 Luchtverversing (Artikelen 3.28-3.40)
§ 3.6.1 Nieuwbouw (Artikelen 3.28-3.36)
§ 3.6.2 Bestaande bouw (Artikelen 3.37-3.40)

Afdeling 3.7 Spuivoorziening (Artikelen 3.41-3.47)
§ 3.7.1 Nieuwbouw (Artikelen 3.41-3.45)
§ 3.7.2 Bestaande bouw (Artikelen 3.46-3.47)

Afdeling 3.8 Toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rookgas (Artikelen 3.48-3.61)
§ 3.8.1 Nieuwbouw (Artikelen 3.48-3.56)
§ 3.8.2 Bestaande bouw (Artikelen 3.57-3.61)

Afdeling 3.9 Beperking van de aanwezigheid van schadelijke stoffen en ioniserende straling (Artikelen 3.62-3.67)
§ 3.9.1 Nieuwbouw (Artikelen 3.62-3.65)
§ 3.9.2 Bestaande bouw (Artikelen 3.66-3.67)

Afdeling 3.10 Bescherming tegen ratten en muizen (Artikelen 3.68-3.73)
§ 3.10.1 Nieuwbouw (Artikelen 3.68-3.71)
§ 3.10.2 Bestaande bouw (Artikelen 3.72-3.73)

Afdeling 3.11 Daglicht (Artikelen 3.74-3.78)
§ 3.11.1 Nieuwbouw (Artikelen 3.74-3.76)
§ 3.11.2 Bestaande bouw (Artikelen 3.77-3.78)

(art 7.1 - 7.22) Hfst 7 VOORSCHRIFTEN INZAKE HET GEBRUIK VAN BOUWWERKEN, OPEN ERVEN EN TERREINEN

AFDELING 7.1 VOORKOMEN VAN BRANDGEVAAR EN ONTWIKKELING VAN BRAND, NIEUWBOUW EN BESTAANDE BOUW

Artikel 7.1 Aansturingsartikel