Hfst 8 Bouw en Sloopwerkzaamheden

sloopartikelen integraal
(art. 8.1 - art. 8.7) AFDELING 8.1 HET VOORKOMEN VAN ONVEILIGE SITUATIES EN HET BEPERKEN VAN
HINDER TIJDENS HET UITVOEREN VAN BOUW- EN SLOOPWERKZAAMHEDEN

Tekst per artikel
Artikel 8.1. Aansturingsartikel
Artikel 8.2. Veiligheid in de omgeving
Artikel 8.3. Veiligheidsplan
Artikel 8.4. Geluidhinder
Artikel 8.5. Trillingshinder
Artikel 8.6. Stofhinder
Artikel 8.7. Grondwaterstand

sloopartikelen integraal
(art. 8.8 - art. 8.9) AFDELING 8.2 AFVALSCHEIDING (art. 8.8 - art. 8.9)

Tekst per artikel
Artikel 8.8. Aansturingsartikel
Artikel 8.9. Scheiden bouw- en sloopafval

Toelichting (art. 8.1 - art. 8.9)