Overzicht Art Bb

Opschrift
Aanhef
Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen
(Artikelen 1.1-1.33)
§ 1.1 Algemeen
(Artikelen 1.1-1.4)
Artikel 1.1 Begripsbepalingen
Artikel 1.2 Aantal personen
Artikel 1.3 Gelijkwaardigheidsbepaling
Artikel 1.4 Gemeenschappelijk en gezamenlijk
§ 1.2 Toepassing normen en certificatie- en inspectieschema’s
(Artikel 1.5)
Artikel 1.5 Toepassing normen en certificatie- en inspectieschema’s
§ 1.3 Ce-markeringen en kwaliteitsverklaringen
(Artikelen 1.6-1.11)
Artikel 1.6 In de handel brengen
Artikel 1.7 Ce-markeringen
Artikel 1.8 Toepassing kwaliteitsverklaringen
Artikel 1.9 Certificatie- en inspectie-instellingen kwaliteitsverklaringen
Artikel 1.10 Implementatie richtlijn bouwproducten en verordening bouwproducten
Artikel 1.11 Erkenning kwaliteitsverklaringen
§ 1.4 Bijzondere bepalingen
(Artikelen 1.12-1.17)
Artikel 1.12 Verbouw
Artikel 1.13 Monumenten
Artikel 1.14 Tijdelijke bouw
Artikel 1.15 Verplaatsing
Artikel 1.16 Zorgplicht
Artikel 1.17 Beschikbaarheid gegevens en bescheiden
§ 1.5 Gebruiksmelding
(Artikelen 1.18-1.22)
Artikel 1.18 Gebruiksmeldingplicht
Artikel 1.19 Indiening gebruiksmelding
Artikel 1.20 Afhandeling gebruiksmelding
Artikel 1.21 Nadere voorwaarden na gebruiksmelding
Artikel 1.22 Wijzigen nadere voorwaarden gebruiksmelding
§ 1.6 Procedure bouwwerkzaamheden
(Artikelen 1.23-1.25)
Artikel 1.23 Aanwezigheid bescheiden
Artikel 1.24 Het uitzetten van de bebouwingsgrenzen
Artikel 1.25 Mededeling aanvang en beëindiging bouwwerkzaamheden
§ 1.7 Procedure sloopwerkzaamheden
(Artikelen 1.26-1.33)
Artikel 1.26 Sloopmelding
Artikel 1.27 Indieningswijze sloopmelding
Artikel 1.28 Afhandeling sloopmelding
Artikel 1.29 Nadere voorwaarden na sloopmelding
Artikel 1.30 Wijzigen nadere voorwaarden sloopmelding
Artikel 1.31 Samenloop sloopmelding en omgevingsvergunning
Artikel 1.32 Aanwezigheid bescheiden
Artikel 1.33 Mededeling aanvang en beëindiging sloopwerkzaamheden
Hoofdstuk 2 Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van veiligheid
(Artikelen 2.1-2.137)
Afdeling 2.1 Algemene sterkte van de bouwconstructie
(Artikelen 2.1-2.8)
§ 2.1.1 Nieuwbouw
(Artikelen 2.1-2.5)
Artikel 2.1 Aansturingsartikel
Artikel 2.2 Fundamentele belastingscombinaties
Artikel 2.3 Buitengewone belastingscombinaties
Artikel 2.4 Bepalingsmethode
Artikel 2.5 Verbouw
§ 2.1.2 Bestaande bouw
(Artikelen 2.6-2.8)
Artikel 2.6 Aansturingsartikel
Artikel 2.7 Fundamentele belastingscombinaties
Artikel 2.8 Uiterste grenstoestand
Afdeling 2.2 Sterkte bij brand
(Artikelen 2.9-2.15)
§ 2.2.1 Nieuwbouw
(Artikelen 2.9-2.12)
Artikel 2.9 Aansturingsartikel
Artikel 2.10 Tijdsduur bezwijken
Artikel 2.11 Bepalingsmethode
Artikel 2.12 Verbouw
§ 2.2.2 Bestaande bouw
(Artikelen 2.13-2.15)
Artikel 2.13 Aansturingsartikel
Artikel 2.14 Tijdsduur bezwijken
Artikel 2.15 Bepalingsmethode
Afdeling 2.3 Afscheiding van vloer, trap en hellingbaan
(Artikelen 2.16-2.25)
§ 2.3.1 Nieuwbouw
(Artikelen 2.16-2.21)
Artikel 2.16 Aansturingsartikel
Artikel 2.17 Aanwezigheid
Artikel 2.18 Hoogte
Artikel 2.19 Openingen
Artikel 2.20 Overklauterbaarheid
Artikel 2.21 Verbouw
§ 2.3.2 Bestaande bouw
(Artikelen 2.22-2.25)
Artikel 2.22 Aansturingsartikel
Artikel 2.23 Aanwezigheid
Artikel 2.24 Hoogte
Artikel 2.25 Openingen
Afdeling 2.4 Overbrugging van hoogteverschillen
(Artikelen 2.26-2.31)
§ 2.4.1 Nieuwbouw
(Artikelen 2.26-2.29)
Artikel 2.26 Aansturingsartikel
Artikel 2.27 Voorziening bij hoogteverschil
Artikel 2.28 Verbouw
Artikel 2.29 Tijdelijke bouw
§ 2.4.2 Bestaande bouw
(Artikelen 2.30-2.31)
Artikel 2.30 Aansturingsartikel
Artikel 2.31 Voorziening bij hoogteverschil
Afdeling 2.5 Trap
(Artikelen 2.32-2.41)
§ 2.5.1 Nieuwbouw
(Artikelen 2.32-2.37)
Artikel 2.32 Aansturingsartikel
Artikel 2.33 Afmetingen trap
Artikel 2.34 Trapbordes
Artikel 2.35 Leuning
Artikel 2.36 Regenwerend
Artikel 2.37 Verbouw
§ 2.5.2 Bestaande bouw
(Artikelen 2.38-2.41)
Artikel 2.38 Aansturingsartikel
Artikel 2.39 Afmetingen trap
Artikel 2.40 Trapbordes
Artikel 2.41 Leuning
Afdeling 2.6 Hellingbaan
(Artikelen 2.42-2.49)
§ 2.6.1 Nieuwbouw
(Artikelen 2.42-2.46)
Artikel 2.42 Aansturingsartikel
Artikel 2.43 Afmetingen hellingbaan
Artikel 2.44 Hellingbaanbordes
Artikel 2.45 Geleiderand
Artikel 2.46 Verbouw
§ 2.6.2 Bestaande bouw
(Artikelen 2.47-2.49)
Artikel 2.47 Aansturingsartikel
Artikel 2.48 Afmetingen hellingbaan
Artikel 2.49 Hellingbaanbordes
Afdeling 2.7 Beweegbare constructieonderdelen
(Artikelen 2.50-2.55)
§ 2.7.1 Nieuwbouw
(Artikelen 2.50-2.53)
Artikel 2.50 Aansturingsartikel
Artikel 2.51 Hinder
Artikel 2.52 Verbouw
Artikel 2.53 Tijdelijke bouw
§ 2.7.2 Bestaande bouw
(Artikelen 2.54-2.55)
Artikel 2.54 Aansturingsartikel
Artikel 2.55 Hinder
Afdeling 2.8 Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie
(Artikelen 2.56-2.65)
§ 2.8.1 Nieuwbouw
(Artikelen 2.56-2.61)
Artikel 2.56 Aansturingsartikel
Artikel 2.57 Stookplaats
Artikel 2.58 Schacht, koker of kanaal
Artikel 2.59 Rookgasafvoer
Artikel 2.60 Opstelplaats open verbrandingstoestel
Artikel 2.61 Tijdelijk bouwwerk
§ 2.8.2 Bestaande bouw
(Artikelen 2.62-2.65)
Artikel 2.62 Aansturingsartikel
Artikel 2.63 Stookplaats
Artikel 2.64 Rookgasafvoer
Artikel 2.65 Opstelplaats open verbrandingstoestel
Afdeling 2.9 Beperking van het ontwikkelen van brand en rook
(Artikelen 2.66-2.80)
§ 2.9.1 Nieuwbouw
(Artikelen 2.66-2.74)
Artikel 2.66 Aansturingsartikel
Artikel 2.67 Binnenoppervlak
Artikel 2.68 Buitenoppervlak
Artikel 2.69 Beloopbaar vlak
Artikel 2.70 Vrijgesteld
Artikel 2.71 Dakoppervlak
Artikel 2.72 Constructieonderdeel
Artikel 2.73 Verbouw
Artikel 2.74 Tijdelijke bouw
§ 2.9.2 Bestaande bouw
(Artikelen 2.75-2.80)
Artikel 2.75 Aansturingsartikel
Artikel 2.76 Binnenoppervlak
Artikel 2.77 Buitenoppervlak
Artikel 2.78 Beloopbaar vlak
Artikel 2.79 Vrijgesteld
Artikel 2.80 Toepassing Euroklassen
Afdeling 2.10 Beperking van uitbreiding van brand
(Artikelen 2.81-2.90)
§ 2.10.1 Nieuwbouw
(Artikelen 2.81-2.86)
Artikel 2.81 Aansturingsartikel
Artikel 2.82 Ligging
Artikel 2.83 Omvang
Artikel 2.84 Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag
Artikel 2.85 Verbouw
Artikel 2.86 Tijdelijke bouw
§ 2.10.2 Bestaande bouw
(Artikelen 2.87-2.90)
Artikel 2.87 Aansturingsartikel
Artikel 2.88 Ligging
Artikel 2.89 Omvang
Artikel 2.90 Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag
Afdeling 2.11 Verdere beperking van uitbreiding van brand en beperking van verspreiding van rook
(Artikelen 2.91-2.100)
§ 2.11.1 Nieuwbouw
(Artikelen 2.91-2.96)
Artikel 2.91 Aansturingsartikel
Artikel 2.92 Ligging
Artikel 2.93 Omvang
Artikel 2.94 Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag en rookdoorgang
Artikel 2.95 Verbouw
Artikel 2.96 Tijdelijke bouw
§ 2.11.2 Bestaande bouw
(Artikelen 2.97-2.100)
Artikel 2.97 Aansturingsartikel
Artikel 2.98 Ligging
Artikel 2.99 Omvang
Artikel 2.100 Weerstand tegen rookdoorgang of branddoorslag en brandoverslag
Afdeling 2.12 Vluchtroutes
(Artikelen 2.101-2.118)
§ 2.12.1 Nieuwbouw
(Artikelen 2.101-2.110)
Artikel 2.101 Aansturingsartikel
Artikel 2.102 Vluchtroute
Artikel 2.103 Beschermde vluchtroute
Artikel 2.104 Extra beschermde vluchtroute
Artikel 2.105 Veiligheidsvluchtroute
Artikel 2.106 Tweede vluchtroute
Artikel 2.107 Inrichting vluchtroute
Artikel 2.108 Capaciteit van een vluchtroute
Artikel 2.109 Verbouw
Artikel 2.110 Tijdelijke bouw
§ 2.12.2 Bestaande bouw
(Artikelen 2.111-2.118)
Artikel 2.111 Aansturingsartikel
Artikel 2.112 Vluchtroute
Artikel 2.113 Beschermde route
Artikel 2.114 Extra beschermde vluchtroute
Artikel 2.115 Veiligheidsvluchtroute
Artikel 2.116 Tweede vluchtroute
Artikel 2.117 Inrichting vluchtroute
Artikel 2.118 Capaciteit van een vluchtroute
Afdeling 2.13 Hulpverlening bij brand
(Artikelen 2.119-2.126)
§ 2.13.1 Nieuwbouw
(Artikelen 2.119-2.124)
Artikel 2.119 Aansturingsartikel
Artikel 2.120 Brandweerlift
Artikel 2.121 Loopafstand
Artikel 2.122 Hulppost
Artikel 2.123 Verbouw
Artikel 2.124 Tijdelijke bouw
§ 2.13.2 Bestaande bouw
(Artikelen 2.125-2.126)
Artikel 2.125 Aansturingsartikel
Artikel 2.126 Hulppost
Afdeling 2.14 Hoge en ondergrondse gebouwen, nieuwbouw
(Artikelen 2.127-2.128)
Artikel 2.127 Aansturingsartikel
Artikel 2.128 Inrichting
Afdeling 2.15 Inbraakwerendheid, nieuwbouw
(Artikelen 2.129-2.131)
Artikel 2.129 Aansturingsartikel
Artikel 2.130 Reikwijdte
Artikel 2.131 Verbouw
Afdeling 2.16 Veiligheidszone en plasbrandaandachtsgebied, nieuwbouw
(Artikelen 2.132-2.133)
Artikel 2.132 Aansturingsartikel
Artikel 2.133 Veiligheidszone en plasbrandaandachtsgebied
Afdeling 2.17 Aanvullende regels tunnelveiligheid
(Artikelen 2.134-2.137)
§ 2.17.1 Nieuwbouw
(Artikelen 2.134-2.135)
Artikel 2.134 Aansturingsartikel
Artikel 2.135 Verkeersveiligheid
§ 2.17.2 Bestaande bouw
(Artikelen 2.136-2.137)
Artikel 2.136 Aansturingsartikel
Artikel 2.137 Verkeersveiligheid
Hoofdstuk 3 Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van gezondheid
(Artikelen 3.1-3.78)
Afdeling 3.1 Bescherming tegen geluid van buiten, nieuwbouw
(Artikelen 3.1-3.6)
Artikel 3.1 Aansturingsartikel
Artikel 3.2 Geluid van buiten
Artikel 3.3 Industrie-, weg- of spoorweglawaai
Artikel 3.4 Luchtvaartlawaai
Artikel 3.5 Verbouw
Artikel 3.6 Tijdelijke bouw
Afdeling 3.2 Bescherming tegen geluid van installaties, nieuwbouw
(Artikelen 3.7-3.11)
Artikel 3.7 Aansturingsartikel
Artikel 3.8 Aangrenzend perceel
Artikel 3.9 Zelfde perceel
Artikel 3.10 Verbouw
Artikel 3.11 Tijdelijke bouw
Afdeling 3.3 Beperking van galm, nieuwbouw
(Artikelen 3.12-3.14)
Artikel 3.12 Aansturingsartikel
Artikel 3.13 Geluidsabsorptie
Artikel 3.14 Verbouw
Afdeling 3.4 Geluidwering tussen ruimten, nieuwbouw
(Artikelen 3.15-3.19)
Artikel 3.15 Aansturingsartikel
Artikel 3.16 Ander perceel
Artikel 3.17 Verschillende gebruiksfuncties op hetzelfde perceel
Artikel 3.17a Verblijfsruimten van dezelfde woonfunctie
Artikel 3.18 Verbouw
Artikel 3.19 Tijdelijke bouw
Afdeling 3.5 Wering van vocht
(Artikelen 3.20-3.27)
§ 3.5.1 Nieuwbouw
(Artikelen 3.20-3.24)
Artikel 3.20 Aansturingsartikel
Artikel 3.21 Wering van vocht van buiten
Artikel 3.22 Factor van de temperatuur
Artikel 3.23 Wateropname
Artikel 3.24 Verbouw
§ 3.5.2 Bestaande bouw
(Artikelen 3.25-3.27)
Artikel 3.25 Aansturingsartikel
Artikel 3.26 Vocht van buiten
Artikel 3.27 Wateropname
Afdeling 3.6 Luchtverversing
(Artikelen 3.28-3.40)
§ 3.6.1 Nieuwbouw
(Artikelen 3.28-3.36)
Artikel 3.28 Aansturingsartikel
Artikel 3.29 Luchtverversing verblijfsgebied, verblijfsruimte, toiletruimte en badruimte
Artikel 3.30 Thermisch comfort
Artikel 3.31 Regelbaarheid
Artikel 3.32 Luchtverversing overige ruimten
Artikel 3.33 Plaats van de opening
Artikel 3.34 Luchtkwaliteit
Artikel 3.35 Verbouw
Artikel 3.36 Tijdelijke bouw
§ 3.6.2 Bestaande bouw
(Artikelen 3.37-3.40)
Artikel 3.37 Aansturingsartikel
Artikel 3.38 Luchtverversing verblijfsruimte, toiletruimte en badruimte
Artikel 3.39 Luchtverversing overige ruimten
Artikel 3.40 Luchtkwaliteit
Afdeling 3.7 Spuivoorziening
(Artikelen 3.41-3.47)
§ 3.7.1 Nieuwbouw
(Artikelen 3.41-3.45)
Artikel 3.41 Aansturingsartikel
Artikel 3.42 Capaciteit
Artikel 3.43 Plaats van de opening
Artikel 3.44 Verbouw
Artikel 3.45 Tijdelijke bouw
§ 3.7.2 Bestaande bouw
(Artikelen 3.46-3.47)
Artikel 3.46 Aansturingsartikel
Artikel 3.47 Capaciteit
Afdeling 3.8 Toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rookgas
(Artikelen 3.48-3.61)
§ 3.8.1 Nieuwbouw
(Artikelen 3.48-3.56)
Artikel 3.48 Aansturingsartikel
Artikel 3.49 Aanwezigheid
Artikel 3.50 Capaciteit
Artikel 3.51 Plaats van de opening
Artikel 3.52 Thermisch comfort
Artikel 3.53 Rookdoorlatendheid
Artikel 3.54 Stromingsrichting
Artikel 3.55 Verbouw
Artikel 3.56 Tijdelijke bouw
§ 3.8.2 Bestaande bouw
(Artikelen 3.57-3.61)
Artikel 3.57 Aansturingsartikel
Artikel 3.58 Aanwezigheid
Artikel 3.59 Capaciteit
Artikel 3.60 Rookdoorlatendheid
Artikel 3.61 Stromingsrichting van rookgas
Afdeling 3.9 Beperking van de aanwezigheid van schadelijke stoffen en ioniserende straling
(Artikelen 3.62-3.67)
§ 3.9.1 Nieuwbouw
(Artikelen 3.62-3.65)
Artikel 3.62 Aansturingsartikel
Artikel 3.63 Ministeriële regeling
Artikel 3.64 Verbouw
Artikel 3.65 Tijdelijke bouw
§ 3.9.2 Bestaande bouw
(Artikelen 3.66-3.67)
Artikel 3.66 Aansturingsartikel
Artikel 3.67 Ministeriële regeling
Afdeling 3.10 Bescherming tegen ratten en muizen
(Artikelen 3.68-3.73)
§ 3.10.1 Nieuwbouw
(Artikelen 3.68-3.71)
Artikel 3.68 Aansturingsartikel
Artikel 3.69 Openingen
Artikel 3.70 Scherm
Artikel 3.71 Verbouw
§ 3.10.2 Bestaande bouw
(Artikelen 3.72-3.73)
Artikel 3.72 Aansturingsartikel
Artikel 3.73 Openingen
Afdeling 3.11 Daglicht
(Artikelen 3.74-3.78)
§ 3.11.1 Nieuwbouw
(Artikelen 3.74-3.76)
Artikel 3.74 Aansturingsartikel
Artikel 3.75 Daglichtoppervlakte
Artikel 3.76 Verbouw
§ 3.11.2 Bestaande bouw
(Artikelen 3.77-3.78)
Artikel 3.77 Aansturingsartikel
Artikel 3.78 Daglichtoppervlakte
Hoofdstuk 4 Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van bruikbaarheid
(Artikelen 4.1-4.43)
Afdeling 4.1 Verblijfsgebied en verblijfsruimte
(Artikelen 4.1-4.7)
§ 4.1.1 Nieuwbouw
(Artikelen 4.1-4.4)
Artikel 4.1 Aansturingsartikel
Artikel 4.2 Aanwezigheid
Artikel 4.3 Afmetingen verblijfsgebied en verblijfsruimte
Artikel 4.4 Verbouw
§ 4.1.2 Bestaande bouw
(Artikelen 4.5-4.7)
Artikel 4.5 Aansturingsartikel
Artikel 4.6 Aanwezigheid
Artikel 4.7 Afmetingen verblijfsgebied en verblijfsruimte
Afdeling 4.2 Toiletruimte
(Artikelen 4.8-4.16)
§ 4.2.1 Nieuwbouw
(Artikelen 4.8-4.12)
Artikel 4.8 Aansturingsartikel
Artikel 4.9 Aanwezigheid
Artikel 4.10 Bereikbaarheid
Artikel 4.11 Afmetingen
Artikel 4.12 Verbouw
§ 4.2.2 Bestaande bouw
(Artikelen 4.13-4.16)
Artikel 4.13 Aansturingsartikel
Artikel 4.14 Aanwezigheid
Artikel 4.15 Bereikbaarheid
Artikel 4.16 Afmetingen
Afdeling 4.3 Badruimte, nieuwbouw
(Artikelen 4.17-4.20)
Artikel 4.17 Aansturingsartikel
Artikel 4.18 Aanwezigheid
Artikel 4.19 Afmetingen
Artikel 4.20 Verbouw
Afdeling 4.4 Bereikbaarheid en toegankelijkheid, nieuwbouw
(Artikelen 4.21-4.29)
Artikel 4.21 Aansturingsartikel
Artikel 4.22 Vrije doorgang
Artikel 4.23 Vrije doorgang verkeersroute
Artikel 4.24 Aanwezigheid toegankelijkheidssector
Artikel 4.25 Integraal toegankelijke toilet- en badruimte
Artikel 4.26 Bereikbaarheid toegankelijkheidssector
Artikel 4.27 Hoogteverschillen
Artikel 4.28 Afmetingen liftkooi
Artikel 4.29 Verbouw
Afdeling 4.5 Buitenberging, nieuwbouw
(Artikelen 4.30-4.33)
Artikel 4.30 Aansturingsartikel
Artikel 4.31 Aanwezigheid, bereikbaarheid en afmetingen
Artikel 4.32 Regenwerend
Artikel 4.33 Verbouw
Afdeling 4.6 Buitenruimte, nieuwbouw
(Artikelen 4.34-4.36)
Artikel 4.34 Aansturingsartikel
Artikel 4.35 Aanwezigheid, afmetingen en bereikbaarheid
Artikel 4.36 Verbouw
Afdeling 4.7 Opstelplaatsen
(Artikelen 4.37-4.43)
§ 4.7.1 Nieuwbouw
(Artikelen 4.37-4.40)
Artikel 4.37 Aansturingsartikel
Artikel 4.38 Aanwezigheid
Artikel 4.39 Afmetingen
Artikel 4.40 Verbouw
§ 4.7.2 Bestaande bouw
(Artikelen 4.41-4.43)
Artikel 4.41 Aansturingsartikel
Artikel 4.42 Aanwezigheid
Artikel 4.43 Afmetingen
Hoofdstuk 5 Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van energiezuinigheid en milieu, nieuwbouw
(Artikelen 5.1-5.9)
Afdeling 5.1 Energiezuinigheid, nieuwbouw
(Artikelen 5.1-5.7)
Artikel 5.1 Aansturingsartikel
Artikel 5.2 Energieprestatiecoëfficiënt
Artikel 5.3 Thermische isolatie
Artikel 5.4 Luchtvolumestroom
Artikel 5.5 onverwarmde gebruiksfunctie
Artikel 5.6 Verbouw
Artikel 5.7 Tijdelijk bouwwerk
Afdeling 5.2 Milieu, nieuwbouw
(Artikelen 5.8-5.9)
Artikel 5.8 Aansturingsartikel
Artikel 5.9 Duurzaam bouwen
Hoofdstuk 6 Voorschriften inzake installaties
(Artikelen 6.1-6.53)
Afdeling 6.1 Verlichting, nieuwbouw en bestaande bouw
(Artikelen 6.1-6.6)
Artikel 6.1 Aansturingsartikel
Artikel 6.2 Verlichting
Artikel 6.3 Noodverlichting
Artikel 6.4 Aansluiting op voorziening voor elektriciteit
Artikel 6.5 Verduisterde ruimten
Artikel 6.6 Tijdelijke bouw
Afdeling 6.2 Voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie, nieuwbouw en bestaande bouw
(Artikelen 6.7-6.10)
Artikel 6.7 Aansturingsartikel
Artikel 6.8 Voorziening voor elektriciteit
Artikel 6.9 Voorziening voor gas
Artikel 6.10 Aansluiting op het distributienet voor elektriciteit, gas, en warmte
Afdeling 6.3 Watervoorziening, nieuwbouw en bestaande bouw
(Artikelen 6.11-6.14)
Artikel 6.11 Aansturingsartikel
Artikel 6.12 Drinkwatervoorziening
Artikel 6.13 Warmwatervoorziening
Artikel 6.14 Aansluiting op het distributienet voor drinkwater
Afdeling 6.4 Afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater, nieuwbouw en bestaande bouw
(Artikelen 6.15-6.18)
Artikel 6.15 Aansturingsartikel
Artikel 6.16 Afvoer van huishoudelijk afvalwater
Artikel 6.17 Afvoer van hemelwater
Artikel 6.18 Gebouwaansluiting
Afdeling 6.5 Tijdig vaststellen van brand, nieuwbouw en bestaande bouw
(Artikelen 6.19-6.21)
Artikel 6.19 Aansturingsartikel
Artikel 6.20 Brandmeldinstallatie
Artikel 6.21 Rookmelders
Afdeling 6.6 Vluchten bij brand, nieuwbouw en bestaande bouw
(Artikelen 6.22-6.26)
Artikel 6.22 Aansturingsartikel
Artikel 6.23 Ontruimingsalarminstallatie en ontruimingsplan
Artikel 6.24 Vluchtrouteaanduidingen
Artikel 6.25 Deuren in vluchtroutes
Artikel 6.26 Zelfsluitende deuren
Afdeling 6.7 Bestrijden van brand, nieuwbouw en bestaande bouw
(Artikelen 6.27-6.34)
Artikel 6.27 Aansturingsartikel
Artikel 6.28 Brandslanghaspels
Artikel 6.29 Droge blusleiding
Artikel 6.30 Bluswatervoorziening
Artikel 6.31 Blustoestellen
Artikel 6.32 Automatische brandblusinstallatie en rookbeheersingssysteem
Artikel 6.33 Aanduiding blusmiddelen
Artikel 6.34 Tijdelijke bouw
Afdeling 6.8 Bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten, nieuwbouw en bestaande bouw
(Artikelen 6.35-6.40)
Artikel 6.35 Aansturingsartikel
Artikel 6.36 Brandweeringang
Artikel 6.37 Bereikbaarheid bouwwerk voor hulpverleningsdiensten
Artikel 6.38 Opstelplaatsen voor brandweervoertuigen
Artikel 6.39 Brandweerlift
Artikel 6.40 Mobiele radiocommunicatie hulpverleningsdiensten
Afdeling 6.9 Aanvullende regels tunnelveiligheid, nieuwbouw en bestaande bouw
(Artikelen 6.41-6.47)
Artikel 6.41 Aansturingsartikel
Artikel 6.42 Uitrusting hulppost
Artikel 6.43 Bedieningscentrale
Artikel 6.44 Afvoer van brandbare en giftige vloeistoffen
Artikel 6.45 Verkeerstechnische aspecten tunnelbuis
Artikel 6.46 Communicatievoorzieningen
Artikel 6.47 Aansluiting op noodstroomvoorziening
Afdeling 6.10 Bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten, nieuwbouw en bestaande bouw
(Artikelen 6.48-6.49)
Artikel 6.48 Aansturingsartikel
Artikel 6.49 Bereikbaarheid van gebouwen voor personen met een functiebeperking
Afdeling 6.11 Tegengaan van veel voorkomende criminaliteit, nieuwbouw en bestaande bouw
(Artikelen 6.50-6.51)
Artikel 6.50 Aansturingsartikel
Artikel 6.51 Voorkomen van veel voorkomende criminaliteit in een woongebouw
Afdeling 6.12 Veilig onderhoud gebouwen, nieuwbouw
(Artikelen 6.52-6.53)
Artikel 6.52 Aansturingsartikel
Artikel 6.53 Veiligheidsvoorzieningen voor onderhoud
Hoofdstuk 7 Voorschriften inzake het gebruik van bouwwerken, open erven en terreinen
(Artikelen 7.1-7.22)
Afdeling 7.1 Voorkomen van brandgevaar en ontwikkeling van brand, nieuwbouw en bestaande bouw
(Artikelen 7.1-7.10)
Artikel 7.1 Aansturingsartikel
Artikel 7.2 Verbod op roken en open vuur
Artikel 7.3 Vastzetten zelfsluitend constructieonderdeel
Artikel 7.4 Aankleding
Artikel 7.5 Brandveiligheid inrichtingselementen
Artikel 7.6 Brandgevaarlijke stoffen
Artikel 7.7 Brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen
Artikel 7.8 Opslag in stookruimte
Artikel 7.9 Veilig gebruik verbrandingstoestel
Artikel 7.10 Restrisico brandgevaar en ontwikkeling van brand
Afdeling 7.2 Veilig vluchten bij brand, nieuwbouw en bestaande bouw
(Artikelen 7.11-7.16)
Artikel 7.11 Aansturingsartikel
Artikel 7.12 Deuren in vluchtroutes
Artikel 7.13 Opstelling zitplaatsen en verdere inrichting
Artikel 7.14 Gangpaden
Artikel 7.15 Beperking van gevaar voor letsel
Artikel 7.16 Restrisico veilig vluchten bij brand
Afdeling 7.3 Overige bepalingen veilig en gezond gebruik, nieuwbouw en bestaande bouw
(Artikelen 7.17-7.22)
Artikel 7.17 Aansturingsartikel
Artikel 7.18 Overbewoning
Artikel 7.19 Asbestvezels en formaldehyde
Artikel 7.20 Bouwvalligheid
Artikel 7.21 Zindelijke staat van bouwwerken, open erven en terreinen
Artikel 7.22 Restrisico gebruik bouwwerken, open erven en terreinen
Hoofdstuk 8 Bouw- en sloopwerkzaamheden
(Artikelen 8.1-8.9)
Afdeling 8.1 Het voorkomen van onveilige situaties en het beperken van hinder tijdens het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden
(Artikelen 8.1-8.7)
Artikel 8.1 Aansturingsartikel
Artikel 8.2 Veiligheid in de omgeving
Artikel 8.3 Veiligheidsplan
Artikel 8.4 Geluidhinder
Artikel 8.5 Trillingshinder
Artikel 8.6 Stofhinder
Artikel 8.7 Grondwaterstand
Afdeling 8.2 Afvalscheiding
(Artikelen 8.8-8.9)
Artikel 8.8 Aansturingsartikel
Artikel 8.9 Scheiden bouw- en sloopafval
Hoofdstuk 9 Overgangs- en slotbepalingen
(Artikelen 9.1-9.5)
Artikel 9.1 Algemeen overgangsrecht
Artikel 9.2 Specifiek overgangsrecht
Artikel 9.3 Intrekking regelgeving
Artikel 9.4 Inwerkingtreding
Artikel 9.5 Citeertitel
Slotformulier en ondertekening
Bijlage I